A2 Maastricht-Eindhoven in file top 10

Sinds het opheffen van de laatste coronamaatregelen, eind maart 2022, is de filezwaarte op de Nederlandse wegen met 19% gestegen zo meldt WdG. Op plek 9 in de file top 10 van de ochtendspits: de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Met name de weg tussen Budel en de afrit Valkenswaard is een filegevoelige plek. In Noord-Brabant nam het aantal files met maar liefst 35% toe. Op basis van de meest recente filecijfers concludeert de ANWB dat de effecten van het thuiswerkadvies en het buiten de spitsuren reizen nog maar zeer beperkt merkbaar zijn op de weg. Op vrijwel alle werkdagen nam het aantal files dit jaar toe, alleen op vrijdag niet: deze toch al vrij rustige ochtendspits is nog verder afgenomen, waardoor er nauwelijks nog sprake is van een spits.