Adviescomissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten

In september komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten twee keer bijeen in Dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat 48 te Heeze voor een openbare hoorzitting. Op dinsdag 12 september 2023 staat op de agenda een bezwaar tegen het besluit van het college en burgemeester en wethouders van Valkenswaard en op 26 september worden drie bezwaarschriften behandeld m.b.t. besluiten, die door het college van B&W van Cranendonck zijn genomen. De agenda’s kunnen echter altijd nog wijzigen. Beide bijeenkomsten beginnen op 19.00 uur. U hoeft zich als toehoorder niet vooraf aan te melden. Meer informatie staat op de website van uw gemeente en u kunt altijd contact opnemen met uw gemeente of het secretariaat van de Adviescommissie.