Afvalinzameling in zomerperiode in Heeze

In de zomermaanden wordt er minder afval aangeboden door inwoners. Ook kan het zijn dat, door de inzet van andere medewerkers in de vakantieperiode, er op een andere volgorde wordt ingezameld. Hierdoor wordt uw afval mogelijk eerder ingezameld dan u gewend bent. Om die reden worden inwoners opgeroepen om afval op tijd aan straat te zetten. In de maanden juli, augustus én september is dit om 6:30 uur in plaats van 7:30 uur. Mocht u om wat voor reden dan ook te laat zijn met het aanbieden van uw afval, dan wordt u verzocht om het weer binnen te halen en op de eerstvolgende inzameldag opnieuw aan te bieden. Met de afval app heeft u uw persoonlijke afvalkalender altijd bij de hand. Zo blijft u altijd op de hoogte, ook tijdens de zomerperiode.