Begroting 2024 gemeente Cranendonck bekend

De begroting van de gemeente Cranendonck voor 2024 is bekend. Volgend jaar trekt het college van Burgemeester & wethouders extra geld uit voor inwoners die het financieel zwaar hebben. Om die financieel te ondersteunen komt er o.a. extra geld voor bijzondere bijstand, kinderparticipatie en inkomenstoeslag. Het college wil volgend jaar ook belangrijke besluiten nemen m.b.t. sterke voorzieningen voor de dorpen, zoals gemeenschapshuizen, sportmogelijkheden en scholen. De sterke groei van de regio Eindhoven heeft ook gevolgen voor Cranendonck. Het college wil volgend jaar bepalen hoe we kijken naar het Cranendonck van de toekomst, met bijdragen van de dorpsvisies. Tenslotte verwacht men na een positieve begroting in 2024 en 2025 een tekort in 2026.