Bijeenkomst Adviescommissie voor Bezwaarschriften A2-gemeenten

Op dinsdag 2 april 2024 is de volgende openbare hoorzitting van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten, in het gemeentehuis van Heeze-Leende in Heeze. Om 19.40 uur staat een bezwaar op de agenda tegen een besluit van Burgemeester en wethouders van Cranendonck om een verzoek af te wijzen met betrekking tot “Afstand zoogkoeien tot productiehal en kas” en om 20.10 uur wordt een bezwaar behandeld tegen een besluit van B & W van Valkenswaard tot sluiten van een woning aan de Daalderhof. Als u de zitting wilt bijwonen wordt geadviseerd vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de commissie (040-2241571) omdat de agenda mogelijk nog wijzigt.