Bijeenkomsten voor naasten van mensen met hersenletsel

CRANENDONCK – Hersenletsel door bijvoorbeeld een ziekte, beroerte, hersenbloeding of ongeval, kan veel gevolgen hebben en een leven erg veranderen. Niet alleen voor de persoon zelf maar zeer zeker ook voor een partner, familie of vrienden. SGL helpt mensen met een hersenletsel, maar helpt ook naasten verder. Voor naasten zijn er binnenkort vier bijeenkomsten, waarin je handvatten krijgt, hoe om te gaan met verandering en meer grip te krijgen op de situatie. Deelname aan het programma van SGL is gratis en wordt door gemeente Cranendonck voor haar inwoners mogelijk gemaakt. Data zijn Maandag 22 januari, 5 februari, 19 februari en 18 maart, van 9.30 – 11.30 uur in het Gemeentehuis Cranendonck. Aanmelden kan via een mail naar levendverlies@sgl-zorg.nl.