Bouwplan Vangaelen moet worden heroverwogen

HEEZE – De rechtbank heeft bepaald dat het gemeentebestuur van Heeze-Leende het bouwplan voor de voormalige locatie van hostellerie Vangaelen opnieuw moet beoordelen. Volgens de rechter heeft het college van B & W de vergunningverlening onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd. Het gemeentebestuur krijgt twaalf weken de tijd om te komen tot een goed onderbouwde stedenbouwkundige beoordeling. De projectontwikkelaar wil op de locatie een restaurant met twintig studio’s bouwen, maar het plan overschrijdt de toegestane bouwhoogtes en valt deels buiten het bouwvlak. Bezwaarmakers vinden het plan te massaal en niet passend in het historische dorpshart van Heeze. De gemeente moet nu op basis van nieuw advies het bouwplan heroverwegen (Bron ED).