Brandwondenstichting ontvangt gift van kringloopwinkel

De Run – Stichting Kringloop de Kempen maakte onlangs een bedrag van € 500 over aan de Nederlandse Brandwonden Stichting. Voor de opening van het nieuwe pand, vroeg de winkel een bijdrage voor dit goede doel in plaats van cadeaus. Kringloop de Kempen rondde dit bedrag naar boven af. In samenspraak met de brandweer is voor dit specifieke doel gekozen.

Brand en openingshandeling

De nieuwe Kringloop de Kempen-XL is er omdat het voormalige pand vorige zomer door brand is
verwoest. De organisatie is de brandweer zeer erkentelijk voor hun alerte optreden, waardoor er geen menselijke slachtoffers zijn gevallen.

De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft als doel om brandwonden te voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum te beperken. Samen met vrijwilligers, donateurs,
medewerkers en professionals realiseren ze deze ambities.

De missie van Kringloop de Kempen is dat ze wil bijdragen aan een beter (leef)milieu door spullen een tweede leven en mensen een tweede kans te geven en zo mee te helpen aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Als stichting heeft Kringloop de Kempen geen winstoogmerk. Wat er verdiend wordt, gaat terug de organisatie in of wordt geschonken aan goede doelen zoals de Nederlandse Brandwonden Stichting in dit geval. Met giften aan goede doelen kan de stichting nog meer mensen een steuntje in de rug geven en ervoor zorgen dat ze meedoen.

Vestigingen

Kringloop de Kempen is in 2000 gestart met de vestiging in Veldhoven. Deze hoofdvestiging is
afgelopen juli door brand, volledig in de as gelegd. Maar een nieuwe Kringloop de Kempen is in
januari 2024 geopend op De Run 4305. In 2015 ging er een tweede winkel van start in Bergeijk en daar werd in 2017 een winkel in Waalre aan toegevoegd. Begin 2022 is er een vierde winkel in Eersel geopend. In 2023 zijn er twee Feel Good-pop up-stores geopend. Eentje in Valkenswaard en eentje in het Citycentrum.