Buulse hoogheden hebben de kalender ingevuld.

Zodra 2024 begint dan is het meteen hèt jaar van het nieuwe Prinsenpaar onder de leus: “PROOST” en löt hum smâken! Sâmen gôn willie er unne geweldige Carnaval van mâken!” En dat wensen ze iedereen ook van harte toe. Op het nieuwe jaar en op een geweldig Carnaval willen ze graag met iedereen proosten bij hun receptie op 13 januari. De Buulse Zittingen op 20, 21 (matineevoorstelling) 26 en 27 jan. De kaartverkoop is al gestart. De miniboerenbrulluft op 27 jan. en de Jeugdbontemiddag op 28 jan. gevolgd deze dag door de receptie het jeugdprinsenpaar. Op 3 feb. de Boerenbrulluft en op 6 feb de sleuteloverhandiging door de burgemeester. Na het carnavalsontbijt op 10 feb. de jeugdoptocht en op 13 feb de Grote Optocht met in de avond de bokverbranding.