Cordaad Welzijn Cranendonck heeft nu ook energiecoaches

Tijdens de bewonersbijeenkomst “Heesakker aardgasvrij” was de werkgroep “Cordaad Energie Coaches” aanwezig op de infomarkt. Dit was tevens het startsignaal dat Cordaad Welzijn energiecoaches in haar vrijwilligerskorps opneemt. Daarmee kunnen bewoners van Cranendonck worden ondersteund bij energievraagstukken en de energietransitie. Voor Cordaad is dit een aanvulling op hun services, die ook wordt ondersteund door de gemeente. Alle inwoners van Cranendonck kunnen bij deze vrijwilligers met een opleiding tot energiecoach terecht met allerlei vragen over energie. Hieraan zijn in principe geen kosten verbonden. Vragen of ondersteuningsverzoeken kunnen gestuurd worden naar:
EnergieCoachesCR@cordaadwelzijn.nl.