De Aziatische hoornaar is een ramp, maar niet zoals jij denkt

De Aziatische hoornaar vormt een probleem, maar niet om de reden die je denkt. De Wespenstichting waarschuwt dat veel mensen Europese hoornaars en inheemse wespen aanzien voor hun Aziatische soortgenoot, wat leidt tot onnodige doding van inheemse insecten.

Sinds 2017 verspreidt de Aziatische hoornaar zich snel in Nederland, wat paniek veroorzaakt onder bijenhouders. Burgerinitiatieven om de hoornaar te bestrijden, leiden echter tot massale vangst en vernietiging van onschuldige insecten. Gebrekkige berichtgeving verergert dit probleem door onjuiste informatie. De Wespenstichting roept daarom op om het publiek niet langer te betrekken bij de bestrijding en dit over te laten aan deskundigen om schade aan de inheemse insectenpopulatie te voorkomen.