Denk mee over doorontwikkeling sociaal makelaars in Cranendonck

Iedere dorpskern in Cranendonck heeft een ‘sociaal makelaar’. Deze dorpsondersteuner is er voor iedereen, die een vraag heeft of juist graag hulp aanbiedt en verbindt deze mensen met elkaar. De sociaal makelaar is een toegankelijke vertrouwenspersoon, die bij de mensen thuis komt. Daardoor weet de sociaal makelaar goed welke vragen en wensen er spelen. Deze vragen kunnen worden opgepakt met vrijwilligers en organisaties uit Cranendonck. Na een aantal jaar is het nu tijd om de rol van sociaal makelaars in Cranendonck te evalueren met het oog op de toekomst. Jouw mening is daarbij erg belangrijk en daarom wordt je hierbij uitgenodigd om een korte, anonieme vragenlijst in te vullen via cranendonck.nl/vragenlijst.