Denk mee voor de komende EnergieCafés Cranendonck

SOERENDONK – De Energie Coöperatie Cranendonck heeft als doel om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over duurzame energie in Cranendonck. Zij organiseert regelmatig zgn. Energiecafé’s . Dit is de manier om met dorpsgenoten in contact te komen en met elkaar te spreken over duurzame energie. Een EnergieCafé richt zich steeds op een actueel thema dat wordt belicht door een deskundige spreker, bij voorkeur iemand uit Cranendonck. Men wil bij het kiezen van onderwerpen voor de energiecafés graag zo goed mogelijk aansluiten bij wat de leden en nieuwsbriefontvangers wensen. Laat daarom weten, welke onderwerpen interessant zijn. Ook namen van mogelijke inleiders zijn welkom. Stuur ideeën en suggesties naar info@cooperatiecranendonk.