Extra lokalen voor het BRAVO!-College

CRANENDONCK – De afgelopen jaren is het leerlingaantal van het BRAVO!-college in Budel gegroeid. Het project BIVAK, bijzonder vakonderwijs, speelt daar een rol in. Dit project is gericht op het technisch onderwijs en een samenwerking tussen bedrijfsleven en de school. Omdat de school buiten haar jasje is gegroeid, zullen er op het terrein aan de achterkant van de school vier lokalen worden bijgezet. De planning is om deze lokalen te plaatsen tijdens de zomervakantie, om te voorkomen, dat er tijdens de lesperiode (teveel) hinder van wordt ondervonden (Bron: HAC).