Geen verkiezingsposters maar algemene infoborden in Cranendonck

Op 22 november zijn er weer verkiezingen. De lokale werkgroep in Cranendonck, die de verkiezingen op gemeenteniveau voorbereidt, stelt nu voor om i.p.v. de vele partijposters alleen nog algemene verkiezingsborden te plaatsen. Daarop staat dan info over de verkiezingen en een link naar een website, waar alle deelnemende politieke partijen een vermelding krijgen, met daarop ook hun verkiezingsprogramma,. Dit, omdat er erg veel partijen meedoen aan de verkiezingen. Burgemeester Roland van Kessel heeft het advies van de werkgroep vooralsnog overgenomen. De infoborden komen dan i.p.v. lege panelen waar de partijen hun posters op kunnen aanbrengen, zoals twee jaar terug (Bron ED).