Geen webcast van de RTG van 19 februari 2024 beschikbaar

HEEZE-LEENDE: Gisteravond was de RTG-vergadering niet via de gebruikelijke live-stream te volgen. De eerste analyse wijst uit dat er van de uitzending niks bruikbaars bewaard is gebleven. Ten aanzien van de openbaarheid van de vergadering in relatie tot de Gemeentewet zijn er geen bedenkingen van zwaarwegende aard zijn. De vergadering was vrij toegankelijk (en dat bleek ook uit de publieke belangstelling) en daarbij komt bovendien dat het hier om een beeldvormende bijeenkomst ging, waarin op geen enkele manier besluiten zijn genomen. Dit doet niets af aan het feit dat het vervelend is en dat er onbedoeld menen teleurgesteld zijn omdat er niet mee- of teruggekeken kon worden.