Geheimhouding verstrekking persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Cranendonck. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bv. voor kinderbijslag, studiefinanciering, belastingen en pensioen. Soms worden jouw gegevens ook aan andere instanties gegeven. Bv aan instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, woningbouwcorporaties en ziekenhuizen. Ga je daar niet mee akkoord? Dan kun je een verzoek indienen voor een verstrekkings beperking BRP’. Je kan het aanvragen voor jezelf en voor je kinderen tot 16 jaar. Dit kan zowel online (met DigiD) als persoonlijk of schriftelijk bij de gemeente worden ingediend. Meer info? Bel dan met het team Burgerdiensten via telefoonnummer 14-0495