Gemeente Cranendonck sluit 2022 financieel positief af

De gemeente Cranendonck heeft het jaar 2022 afgesloten met een positief financieel resultaat. De gemeente is financieel gezond en beschikt over voldoende geld om eventuele risico’s op te vangen. In 2022 heeft de gemeente minder uitgegeven dan aan inkomsten binnenkwamen. Dit maakt dat de gemeente het jaar afsluit met een positief saldo van bijna 4 miljoen euro. Oorzaken van dit positieve saldo: Laat in het jaar werd nog geld van de Rijksoverheid ontvangen, deels bedoeld voor taken die in 2023 uitgevoerd worden. Daarnaast kon een aantal vacatures niet worden ingevuld en daardoor ook minder plannen voor 2022 worden gerealiseerd. Tenslotte had de gemeente in 2022 meer legesinkomsten dan begroot, vooral door groot aantal bouwactiviteiten.