Gemeente in gesprek met inwoners Maarheeze

MAARHEEZE – De gemeente Cranendonck deed zaterdag 16 maart Maarheeze aan om in gesprek te gaan met de inwoners over de nieuwe omgevingsvisie. Het voornaamste thema was ‘Wonen’, omdat er volgens de ontwikkelstrategie voor de regio tot 2040 sprake kan zijn van mogelijk 4000 nieuwe woningen in de toekomst. Door bewoners werd ingebracht, dat voor alles de eigen identiteit moet worden behouden. Daarbij werd aangegeven, dat er naast woningen ook aandacht moet zijn voor voorzieningen zoals scholen en winkels en voor infrastructuur en het gemeenschapsleven. De gemeenteraad neemt in mei een principebesluit over de ontwikkelstrategie, waarbij volgens wethouder Karel Boonen ook de dorpsvisie van MooiMares een grote rol zal spelen (Bron: ED).