Gevolgen invoering Omgevingswet bij vergunningaanvragen

CRANENDONCK – Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Hierdoor is de wetgeving ten aanzien van o.a. vergunningaanvragen voor bouwen en slopen veranderd. Veel inwoners en bedrijven wilden graag hun aanvragen nog (laten) regelen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voordat deze plaats maakte voor de Omgevingswet. Hierdoor zijn in de laatste weken van 2023 buitengewoon veel omgevingsvergunningaanvragen ingediend. Heb je een aanvraag ingediend, wacht je al langer dan gebruikelijk op de afhandeling en ben je benieuwd naar de voortgang? Wij vragen je te mailen naar info@cranendonck.nl onder vermelding van het zaaknummer van jouw aanvraag. Onze excuses voor het eventuele ongemak.