Gratis Cursus Politiek Actief Cranendonck

Ben je geïnteresseerd in de politiek. Ben je het soms niet eens met beslissingen of denk je wel eens dat je het beter zou kunnen? Hoe komt de besluitvorming door het college van B&W of van de gemeenteraad tot stand? Je kunt het leren in de cursus die bestaat uit 5 bijeenkomsten. Je vergroot je kennis over zowel landelijke, provinciale en lokale politiek, je inzicht in de mogelijkheden om de besluitvorming te beïnvloeden en maakt kennis met debattechnieken. Daarnaast bezoeken deelnemers een raadsvergadering. Locatie is de raadzaal van het gemeentehuis op 4, 11, 18 en 25 mrt en 16 apr. Meer info en aanmelden kan via griffie@cranendonck.nl met vermelding van contactgegevens en een korte omschrijving waarom het leuk lijkt om mee te doen met deze cursus