Gratis inloopspreekuur Kind- en Scheidingsloket

Het inloopspreekuur van het Kind- en Scheidingsloket is gratis voor ouders uit de gemeente Cranendonck die het voornemen hebben om te gaan scheiden of deze beslissing al hebben genomen. Ook kinderen en andere betrokkenen zoals grootouders, docenten en instanties zijn welkom. In het tweede halfjaar van 2023 is het loket geopend op: 3 juli, 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december. Het inloopspreekuur vindt plaatst van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Cranendonck. Je hoeft geen afspraak te maken en kunt vrij binnenlopen.