Heeze-Leende wil starters op woningmarkt helpen

De gemeente Heeze-Leende overweegt € 700.000 toe te voegen aan het fonds voor startersleningen, om twintig nieuwe starters de komende jaren te ondersteunen bij de aankoop van hun eerste woning. Sinds 2009 heeft de gemeente zestig voordelige startersleningen verstrekt aan jongeren onder de 35 jaar, met een totaalbedrag van ruim 1,5 miljoen euro. Daarvan is 382.108 euro terugbetaald, maar aanvulling is nodig. De leningen kennen een rentevrije periode van drie jaar en de aflossing gebeurt bij de verkoop van de woning. Indien je in aanmerking wilt komen voor deze lening, wordt je getoetst op leeftijd en woningwaarde, gevolgd door een financiële toets van het Stimuleringsfonds. De gemeenteraad neemt binnen twee weken een besluit over dit extra budget.