Heeze-Leende zuinig op haar buitengebied

HEEZE-LEENDE – Wonen in Heeze-Leende betekent wonen en leven in een uniek stukje Nederland. Met veel natuur en een bijzonder buitengebied, dat gebruikt wordt door veel partijen. Maar het karakter van de natuur en buitengebied staan onder druk. De gemeente wil met beleid en visie een toekomstbestendige balans vinden tussen natuur, landbouw, wonen, werken en recreatie. Er zijn maatregelen nodig, die vooral gaan over vernatting van de natuur en over minder stikstof. Daarvoor is nauwe samenwerking essentieel tussen inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en de gemeente om de waardevolle landbouwgebieden te behouden en een balans vinden tussen het groene karakter, wonen, werken en recreatie. Kijk op www.heeze-leende.nl om de aanpak te bekijken.