Het Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende organiseert het Informerend Huisbezoek

HEEZE – LEENDE – Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende start met het project Informerend Huisbezoek in Heeze. Het doel van dit initiatief is om inwoners beter te informeren over de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Cordaad Welzijn biedt, met name 80-plussers, meer handvatten om dit bij deze groep inzichtelijk te maken en ze hierbij te helpen. Het Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende van Cordaad Welzijn heeft vrijwilligers opgeleid die bij op bezoek gaan om te informeren over deze mogelijkheden. Meer gegevens en het volledige bericht leest u op de website van de gemeente.