Huldigingen bij Gilde St Jan Baptista

Na afloop van de St Jansviering werd bij het St Jan Baptista Gilde in Leende-Strijp Jan Seijkens gehuldigd met zijn 40-jarig jubileum. Op de zelfde avond werd ook nog Rosanne v Hooff gehuldigd met het feit dat ze beste jeugdtamboer van kring Kempeland was geworden op de Kringgildedag te Eersel. Ze ontving hiervoor de wisseltrofee in de vorm van een gildetrom uitgereikt door het kringbestuur. Op vrijdag 14 juli zal het zomerseizoen worden afgesloten. Met daarbij ook een schietwedstrijd voor de jeugdleden om het Pastoor-de-Vries-wisselschild. Op de avond, die om 19.30 uur begint, zal Marlou Bax haar titel verdedigen.