‘Ik doe dit vanuit een diep geloof’

Veldhoven – Enkele tientallen kerkgangers lieten zondag 9 juli na de eucharistieviering in de Christus Koningkerk hun voertuig zegenen. Daarmee hopen zij onder meer op een veilige rit naar en terugkeer van hun vakantiebestemming.

Paul en zijn echtgenote komen niet uit Veldhoven, maar behoren wel tot de regelmatige kerkgangers in de Christus Koningkerk. Ook deze zondag is het echtpaar van de partij. En natuurlijk willen ze na afloop hun auto laten zegenen. ‘Ik doe dit vanuit een diep geloof. Een zegen is voor eeuwig, die gaat met je mee. En de omgeving waar je komt, deelt ook mee in die zegen’, is zijn overtuiging.

Mevrouw Schoonen is ook met de auto, maar ze weet niet zeker of ze de zegening op tijd haalt. ‘Na de mis ga ik altijd nog een kaarsje aansteken. Als ik dan weer bij mijn auto ben, is de zegening waarschijnlijk al voorbij. En ik ga toch niet op vakantie’, zegt ze voordat ze de kerk binnengaat.

Zielenrust

Zo’n 200 kerkgangers kozen om 10.00 uur voor de relatieve koelte van het kerkgebouw. Kapelaan Jeroen Beekman gaat voor in de dienst die wordt opgeluisterd door het koor Con Brio. Henny Klaassen behoort met zijn familie ook tot de aanwezigen. Henny heeft op 1 juli jongstleden afscheid moeten nemen van zijn echtgenote Lidy Klaassen-Van den Wildenberg. Een van de misintenties is voor zijn echtgenote. ‘Het was haar uitdrukkelijke wens dat we op een zondag voor haar zielenrust zouden bidden. Lidy heeft zich vele jaren ingezet voor het Zeelster Dameskoor. Met het koor heeft zij veel uitvaartdiensten opgeluisterd’, memoreert de kapelaan Lidy. Henny is op de fiets naar de kerk gekomen, maar een zoon van hem is met een Mercedes oldtimer aanwezig. ‘Ik weet zeker dat hij zijn auto straks laat zegenen’, zegt Henny.

Wijwaterkwast

Aan het eind van de dienst is het dan zover. De kapelaan nodigt de kerkgangers uit voor de zegening. Het niet-gemotoriseerd verkeer wordt gevraagd zich op te stellen aan de zijkant van het bordes. Die krijgen eerst de zegen. De auto’s krijgen het verzoek om de kerk vanaf het Mariaplein te benaderen om zo een-voor-een gezegend te worden. ‘Ik verzoek de automobilisten vriendelijk om het raampje open te draaien. Dan kunt u horen dat wij ook bidden.’ En zo geschiedde. Vanaf het bordes doopt de kapelaan regelmatig de wijwaterkwast in de emmer die koster en acoliet Hans Uyl vasthoudt. Met alle soorten van genoegens worden vervolgens de passerende auto’s royaal gezegend.

Lange reis

De familie Evangelista is Italiaans en sinds 2014 woonachtig in Veldhoven. Vader, moeder en de 2 kinderen bezoeken regelmatig diensten in de Christus Koningkerk. ‘In het verleden lieten we de auto ook zegenen. Volgende week vertrekken we met de auto op vakantie naar Italië. Dat is een lange reis en we hopen op een veilig verloop daarvan’, zegt de vader. En net als om 11.30 uur de kapelaan denkt dat zijn klus er op zit en aanstalten maakt om weer de kerk in te gaan, maant de koster hem nog even te wachten. Snel bestijgt de koster in vol ornaat zijn stalen ros en dirigeert de Batavus met grote  snelheid het bordes op. De kapelaan is gul voor zijn laatste klant en trakteert zijn koster vrolijk lachend rijkelijk op de zegen.