Informatieavond over Internet Oplichting en Fraude

Op 14 november om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, organiseert
Organisatie Vrouwen van nu Sterksel een informatieavond in Dorpshuis Valentijn te Sterksel voor alle inwoners van de gemeente Heeze-Leende om te informeren over de oplichting en fraude op het internet. Tijdens deze informatieavond leer je wat alarmerende signalen zijn, wat je eraan kan doen, en wat je vooral niet moet doen. Kortom een avond met veel uitleg en tips! Wil je hier graag bijzijn? Meld je dan voor 8 november aan bij Vrouwen van Nu Sterksel via de mail vrouwenvannu.sterksel@gmail.com, of telefonisch; Tineke de Vries telefoonnummer 06-48811075