Informatieavonden aanwonenden en ondernemers m.b.t. Centrumontwikkeling Heeze

Op 29 juni waren twee bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers van de Kapelstraat en Jan Deckersstraat. Adviesbureau Exante verzorgde de presentatie, waarmee mensen werden geïnformeerd over het gedane onderzoek en de opties die er zijn om iets aan de verkeersdrukte in het centrum te doen. Ook werden de vervolgstappen in het verdere proces toegelicht. Benadrukt is dat er op een later moment opnieuw informatieavonden georganiseerd worden, als er concrete ontwerpen op tafel liggen en keuzes gemaakt moeten worden. De betrokkenheid van de aanwezigen was groot met veel vragen en opmerkingen. Over het algemeen was men positief kritisch, waarbij ook waardevolle ideeën werden ingebracht. Donderdag 6 juli staan nog twee informatieavonden gepland.