Informatiebericht ruimtevraag de Triangel

In juni berichtte de gemeente Heeze-Leende al, dat de school in De Schammert al te klein is geworden, gezien de groei van het aantal leerlingen in Leende. Tot medio 2026 , als er extra ruimte voor de school komt, zal er een tijdelijke unit worden geplaatst bij de school. Als locatie waren er drie opties: aan de Kerkstraat, tegen de speelplaats en tegenover Kloosterhof. Uit gesprekken met de aanwonenden bleek, dat zij de voorkeur geven aan de locatie tegen de speelplaats (de plek tussen de halfondergrondse containers en de fietsenstalling van de school). Het college zal hun voorkeur volgen en heeft die plek aangewezen voor de tijdelijke unit. De vergunningsaanvraag en de inkoop van de unit zal nu worden opgestart.