IVN Heeze-Leende gaat samenwerken met Vrienden van de Bieb

IVN Heeze-Leende en de Stichting Vrienden van de Bieb hebben afgesproken dat er in de toekomst intensiever en meer structureel zal worden samengewerkt. Nu is het meer op ad-hoc basis. Eind van het jaar zal worden bekeken, wat gezamenlijk kan worden georganiseerd, bijv. op het gebied van lezingen, filmvertoningen, workshops e.d. Vrienden van de Bieb wil graag inspelen op actuele zaken, zoals de viering van 50 jaar Boomfeestdag en de Klimaatcursus die in het najaar gehouden worden. Dit kan bijv. zijn door extra-aandacht te vragen voor boeken over de betreffende onderwerpen. Bibliotheek Dommeldal wil een informatiepunt zijn voor verenigingen in de ruimste zin, dus niet alleen op het gebied van boeken en lezen.