Jaarverslag van de adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben een gezamenlijke commissie voor het behandelen van bezwaarschriften. Deze bezwarencommissie adviseert de drie gemeentebesturen over de beslissing op een bezwaarschrift. Die bezwaarschriften kunnen gaan over algemene zaken zoals bouw, ruimtelijke ordening, milieu, APV, horeca, subsidies en verkeersbesluiten én over zaken in het sociaal domein, bijvoorbeeld over de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast ook over personele aangelegenheden. Elk jaar brengt de bezwarencommissie een verslag uit met het aantal behandelde bezwaarschriften, de uitkomsten daarvan en aanbevelingen. Het verslag is te lezen via www.heeze-leende.nl en www.cranendonck.nl.