Kapelstraat en Jan Deckersstraat te Heeze, stand van zaken

De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft aangegeven, dat de bestaande verkeerssituatie in de Jan Deckerstraat en de Kapelstraat in Heeze moet worden aangepakt. Op dit moment passeren er per dag ca. 10.000 auto’s en vrachtauto’s het centrum via deze twee straten. De verwachting is dat als er niets aan gedaan wordt, de verkeersdrukte verder oploopt. De opdracht is dan ook om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de verkeersdrukte op deze locatie te verminderen en tegelijkertijd de verkeersveiligheid te verbeteren. Uiteraard zijn hierbij ook de bereikbaarheid en leefbaarheid als belangrijke factoren in beeld Op 20 juni wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken en opties.