Meer wegen in Budel van 50 naar 30 km per uur

B&W van Cranendonck hebben besloten dat de maximumsnelheid op de ‘tijdelijke’ Randweg-Zuid (Grensweg, Dammerstraat, Midbuulweg en Mulkstraat) in Budel en de Fabrieksstraat, Havenweg en de Hoofstraat in Budel-Dorplein, binnen de bebouwde kom, gaat omlaag van 50 naar 30 kilometer per uur, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Op deze tracés worden ook snelheid beperkende maatregelen genomen die als proef, voor een jaar, worden toegepast. Inwoners die al eerder een zienswijze hebben ingediend kunnen nog beroep aantekenen tegen deze verkeersbesluiten, tot 11 december