Meerjarige samenwerking Energiecoöperatie Cranendonck en gemeente bevestigd in convenant

CRANENDONCK – De gemeente en de Energie Coöperatie Cranendonck werken, samen met andere partijen in Cranendonck en in de regio, aan de ambitie van een energieneutraal en duurzaam Cranendonck. Veel bewoners willen aan de slag gaan met het verduurzamen van hun woning maar weten vaak niet waar te beginnen. Zij ondersteunen initiatieven die de inwoners van Cranendonck helpen om stappen te kunnen zetten’, zegt Karel Boonen, wethouder Duurzaamheid. De energiecoöperatie biedt gratis hulp en onafhankelijk advies aan de inwoners van Cranendonck. Kijk voor meer informatie over de activiteiten van de energiecoöperatie óf voor het aanvragen van een energiecoach op cooperatiecranendonck.nl