Meldplicht kleine grondwaterput in Brabant vanaf 1 september

De Brabantse waterschappen roepen alle gebruikers van kleine grondwaterputten op om hun put vanaf 1 september te melden. Het doel is meer inzicht in het grondwatergebruik in Brabant te krijgen. Voor het kleine grondwaterverbruik is dat nog onvoldoende duidelijk. Meer inzicht is hard nodig in een droger wordend Brabant. De afgelopen jaren verdroogt Brabant steeds meer. Het grondwatersysteem is uit evenwicht. Er is onvoldoende bekend waar en hoeveel grondwater mensen gebruiken. Als ze beter weten hoe dit gebruik invloed heeft op het grondwater, dan kunnen waterschappen betere maatregelen nemen om de grondwaterbalans te herstellen. Voor nieuwe grondwaterputten geldt vanaf 1 sept. een vergunningsplicht. www.dommel.nl .