Mini-windmolens op je dak of in de tuin. Zinvol?

De gemeente krijgt nog wel eens de vraag of je door het plaatsen van een mini-windmolen in de tuin of op je dak kunt bijdragen aan de lokale opwekking van elektriciteit oftewel heeft het zin om zo’n windmolen aan te schaffen? Onderzoeken hebben uitgewezen dat zo’n kleine molen in bebouwde gebieden weinig tot geen energie oplevert. De windstroom in bebouwde omgeving wordt door bebouwing en begroeiing te veel verstrooid, waardoor de opbrengst minimaal is. Volgens het onderzoek heeft een mini-windmolen eerder zijn maximale levensduur bereikt, dan dat hij zichzelf heeft terugverdiend. Zonnepanelen daarentegen verdienen de aanschafwaarde relatief snel terug. Voor meer informatie over kleine windmolens, kijk op www.milieucentraal.nl.