Na kletsnatte maanden geen verbod op graslandberegening

Elk jaar op 1 april bepalen de Brabantse waterschappen op basis van de grondwaterstanden of beregenen van grasland met grondwater mogelijk is. Deze voorjaarsregeling geldt van 1 april tot 1 juni en is bedoeld om de voorraad grondwater in Brabant te beschermen. De grondwaterstanden in Brabant staan nu, op peildatum 1 april 2024, hoger dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Het blijft verstandig om spaarzaam te zijn met (grond)water. En water vast te houden. Een droge en warme periode kan zo weer aanbreken. In het groeiseizoen halen bomen en planten water uit de bodem om te groeien. De verdamping neemt toe. Het grondwaterpeil zakt dan snel. De opgebouwde buffer in de bodem is hard nodig om een droge periode te kunnen overbruggen.