Natuurcursus ‘Niet zonder elkaar’

CRANENDONCK – Bij IVN Cranendonck kun je dit jaar een nieuwe natuurcursus volgen met als hoofdthema ‘Niet zonder elkaar’. In deze cursus komt uitgebreid naar voren, dat insecten en bloemen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Beiden hebben aan deze innige relatie voordeel, een duidelijke win-win situatie. De cursus bestaat uit 3 lessen en 3 excursies, in de maanden april, juni en september. In april wordt bekeken hoe voorjaarsbijen en vlinders (en andere insecten) leven en welke bloemen zij bezoeken. In juni zijn bloemrijke berm- en akkerranden het thema en in september wordt gekeken naar de rijke levensgemeenschap van onze inlandse eik. Meer informatie bij w.zentjens@chello.nl, waar je ook kunt aanmelden vóór 25 maart.