Nieuw evenementenbeleid gemeente bij Budelse kermis

De afgelopen jaren waren in Cranendonck de mogelijkheden voor muziekpodia van horecazaken buiten erg beperkt. Het afgelopen jaar is dit beleid echter herzien en zijn de mogelijkheden voor het plaatsen van een buitenpodium veel groter geworden. De gemeente Cranendonck heeft met het nieuwe beleid vooral gekeken hoe evenementen er in de toekomst uit zullen zien. Met betrekking tot de kermis is er bijv. de behoefte om de kermis en horeca als een geheel te ervaren. De horeca-ondernemers moeten wel zorgen voor een veilige situatie en voor voldoende doorstroom en doorgang, zowel voor de kermisbezoekers als voor hulpdiensten. Na afloop van de kermis zal worden bekeken, hoe het in de praktijk is ervaren door betrokken partijen (Bron: ED).