Nieuw platform BestuurdersCentraal start in Zuidoost-Brabant

Cordaad Welzijn’s vrijwilligerscentrales introduceren gezamenlijk een nieuw platform, BestuurdersCentraal, voor besturen van vrijwilligersorganisaties in de hele regio. Het online platform heeft als doel het plezier en de efficiëntie van vrijwilligerswerk te vergroten, m.n. in sectoren als sport, cultuur en zorg. De aftrap is op 15 januari, van 18.00 tot 19.30 uur, met een inleiding van Eric Boselie van Eindhoven247 en GLOW. BestuurdersCentraal behandelt thema’s als werving van bestuursleden en vrijwilligers, sociale veiligheid, financiën en wet- en regelgeving. Besturen van vrijwilligersorganisaties worden uitgenodigd zich te registreren vóór 8 januari via vch@cordaadwelzijn.nl of te bellen met Marlon Korsten op 06-20372237 voor verdere informatie.