Nieuwbouw De Den zorgt voor doorstroming in Budel

Dinsdag 11 juli werd aan De Den in Budel een nieuw woonblok feestelijk geopend door de Cranendonckse wethouder, Karel Boonen, samen met de nieuwe bewoners. Dit door het openen van twee loopbruggen tussen oud (De Beuk en De Berk) en nieuw (De Den). Hierdoor kunnen ook minder mobiele bewoners van de twee al bestaande woonblokken de lift gebruiken in De Den, het nieuwe woonblok met 6 sociale huurwoningen. Deze betaalbare levensloopbestendige woningen zorgen voor de noodzakelijke doorstroming op de Cranendonckse woningmarkt. De nieuwe, seniore bewoners komen allemaal uit Budel en Budel-Schoot, en door een regeling tussen gemeente en woningcorporatie, komen nu hun grotere (eengezins)woningen vrij voor Cranendonckse starters en gezinnen.