Noodzakelijke uitbreiding De Triangel in Leende

In Leende zijn de afgelopen jaren veel meer kinderen geboren dan voorspeld. Goed nieuws voor de leefbaarheid van Leende, maar het zorgt er ook voor, dat de school in de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) De Schammert nu al te klein is. Er zullen i.p.v. 8 al snel 11 lokalen nodig zijn. De gemeente heeft gekeken naar mogelijkheden voor twee extra lokalen. Enige optie lijkt om de kinderopvangruimte van Korein in de mfa in 2026 over te nemen voor die twee klaslokalen. Dan loopt de huurovereenkomst van deze ruimte met Korein af. Tot 2026 zal dan een tijdelijke unit voor één groep worden geplaatst. Korein onderzoekt, met steun van school en gemeente, de mogelijkheid voor kinderopvang in Leende na 2026. Meer info hierover op www.heeze-leende.nl.