Omgevingsplan Breedvennen

Vanaf 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels met betrekking tot hoe met onze omgeving om te gaan, zoals bouwen, natuur, milieu en water. Deze regels zijn onderdeel van de zogenaamde Omgevingswet. In Heeze-Leende heeft de gemeenteraad al een visie voor de toekomst van de omgeving opgesteld. Deze visie is het startpunt voor de toekomstige Omgevingsplannen. Vanwege de complexiteit heeft Heeze-Leende besloten om te werken met deelgebieden. Er wordt gestart met een omgevingsplan voor een deelgebied van de Breedvennen in Leende. Daarna gaat men aan de slag met het omgevingsplan voor Sterksel. Over het omgevingsplan Breedvennen is er een omwonendenbijeenkomst op 27 november. Voor meer informatie over de omgevingsplannen zie www.heeze-leende.nl.