Onderhoudsproject Meemortel in Budel gepresenteerd

Onlangs is het project ‘Meemortel Budel’, betreffende het deel tussen Burg. van Houtstraat en Boschdijkdwarsstraat, door de gemeente gepresenteerd. Het plan omvat diverse werkzaamheden op bepaalde weggedeeltes, zoals vervangen bestaande asfaltconstructie, aanleg trottoir, aanleg gescheiden rioolstelsel, vervangen betonnen molgoten door trottoirbanden en deels versmalling van de rijbaan. De bebouwde komgrens zal worden verplaatst en er worden enkele verkeersmaatregelen genomen om de snelheid te verminderen. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in 2024, maar kan vertraagd of aangepast worden door financiële ontwikkelingen of problemen met stikstof. Meer informatie over het plan is te vinden op www.cranendonck.nl/meemortel-budel.