Ontwikkeling Waterbrink in Maarheeze nu echt gestart

Er is nu echt een start gemaakt met de grondwerken voor de nieuwe woonwijk Waterbrink in Maarheeze, voorheen bekend als Neerlanden II. In dit uitbreidingsplan aan de noordkant van Maarheeze komen uiteindelijk 94 woningen. Door gewijzigde, landelijke stikstof-regels hadden de bouwplannen eerder vertraging opgelopen. Er wordt gestart met de bouw van 72 woningen (fase 1), waarvan 29 sociale huurwoningen, die energiezuinig en betaalbaar zijn, ideaal voor starters, jonge gezinnen en ouderen. De Waterbrink wordt een duurzame wijk, de nieuwe woningen worden gebouwd met duurzame materialen en zullen energieneutraal zijn. Het groene hart binnen de wijk wordt een centrale brink, waar spel- en recreatieve voorzieningen zijn voorzien (bron: WdG).