Openlucht Sint-Jansviering in Leenderstrijp

De Sint-Jansviering wordt elk jaar op 24 juni door het gilde St.-Jan Baptista van Leenderstrijp in overleg met de parochie georganiseerd. Sinds 1962 wordt aan de voet van de kapelberg om 19.30 uur een feestelijke eucharistieviering in de open lucht gehouden. Het gilde trekt daarvoor om 19.15 uur met vliegend vaandel en slaande trom naar de Sint Janskapel.Tijdens deze H. Mis vieren de gildebroeders en –zusters, samen met de vele aanwezigen, hun patroonsfeest en worden ook de Sint-Janstrossen gewijd. Zo’n tros is een boeket voor het merendeel bestaande uit veldbloemen. Volgens traditie wordt een gewijde tros thuis buiten aan de deur gehangen om bescherming af te smeken tegen noodweer en boze geesten en geluk en gezondheid te brengen.