Opties Kapelstraat en Jan Deckersstraat en informatiebijeenkomst

Exante leidt het onderzoek naar de mogelijkheden om de verkeersdrukte in het centrum van Heeze te verminderen. Het spitst zich toe tot de volgende 5 keuzes: 1.Autovrij maken van het centrum, 2.Het aanleggen van een knip, 3. transformeren van verkeersstroom in eenrichtingsverkeer, 4.Verkeersremmende maatregelen (bijv. bloembakken, drempels en verkeersomleidingen) en 5. De huidige situatie zo laten. Na de raadsvergadering op 20 juni hierover, zijn er twee informatiebijeenkomsten gepland. De eerste is op 29 juni voor aanwonenden en betrokken ondernemers. Op 6 juli is een bijeenkomst voor andere belanghebbenden om 18:30 uur en om 20:30 uur. Aanmelden kan via centrumontwikkeling@heeze-leende.nl. Verdere informatie vindt u op www.heeze-leende.nl.