Paul Verhoeven benoemd tot ereburger Heeze-Leende

Tijdens zijn afscheidsbijeenkomst als burgemeester werd Paul Verhoeven verrast door een besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende. ‘Mede op voordracht van de commissie werd de heer P.J.J. Verhoeven benoemd tot Ereburger van de gemeente Heeze-Leende’. Dit als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor zijn 18-jarige inzet, dienstverlening aan en betrokkenheid bij de inwoners van deze gemeente. Tijdens de bijeenkomst in dorpshuis ’t Perron werd aan hem ook de bij dit besluit behorende legpenning uitgereikt. Hierbij waren veel genodigden, waaronder collega-(oud)burgemeesters aanwezig.