Plan herinrichting Ginderover en Somerenseweg in Heeze

Ginderover en de Somerenseweg binnen de bebouwde kom in Heeze hebben dringend onderhoud nodig. Het wegdek is versleten, wat een toename aan klachten geeft en ook het riool is aan vervanging toe. Om deze redenen heeft de gemeente Heeze-Leende besloten tot een herinrichting van het gebied. Dit biedt niet alleen de gelegenheid tot wegrenovatie, maar ook tot integrale verbeteringen op het gebied van verkeer, groen en water. Het streven is om in samenspraak met de omgeving en andere belanghebbenden deze kansen optimaal te benutten. Het doel is om een veilige en groenere openbare ruimte te creëren en de leefomgeving te versterken. Voor de Ginderover en Somerenseweg is een eerste schetsontwerp opgemaakt. Zie hiervoor op www.heeze-leende.nl.